Home

Kamerkoor Northern Voices viert dit jaar

het 10-jarig bestaan!

 
 
 

Jubileumconcert

29 oktober 2022

Petrus en Pauluskerk te Loppersum,
met o.a. de Chandos Anthems 10 en 11 van Handel.
 
m.m.v.  het Noordelijk Bach Consort
 
 
Foto: Alfred Oosterman